HP-UX system and Network administration for Experienced Unix administrators


Hints and tips

OS versie# uname –r
Mediakit versie # swlist | grep QPKBASE

Server homepage:
http://www.hp.com/go/servers
http://docs.hp.com

rp3440 = pa-risc processor
rx3440 = Itanium processor
# model (om te kijken wat voor model je hebt)#ioscan tegenwoordig ook de heath van de lunx
nieuwe tool hiervoor: scsimgr

# ioscan -nfC disk
Class     I  H/W Path       Driver S/W State   H/W Type     Description
=======================================================================
disk      0  0/0/1/1.0.0    sdisk CLAIMED     DEVICE       HP 36.4GMAM3367MC
                           /dev/dsk/c1t0d0   /dev/rdsk/c1t0d0
disk      1  0/0/1/1.2.0    sdisk CLAIMED     DEVICE       HP 18.2GMAM3184MC
                           /dev/dsk/c1t2d0   /dev/rdsk/c1t2d0
disk      2  0/0/2/0.0.0    sdisk CLAIMED     DEVICE       HP 36.4GMAM3367MC
                           /dev/dsk/c2t0d0   /dev/rdsk/c2t0d0

Cell/SBA/LBA/device/function

servicemanuals en hardware adressering:
http://docs.hp.com/en/hw.html
#ioscan -P heath (voor status van de disken)

Filesystems:
# diskinfo /dev/rdisk/disk1 (wat hebben we)
# newfs /dev/rdisk/disk1
# newfs -R 1024 /dev/rdisk/disk1 (Laatste 1024Mb niet gebruiken)
plaatje lvm - 5-8

# pvcreate -f /dev/rdisk/disk1
# pvcreate -f /dev/rdisk/disk2
of:
# vgcreate /dev/vg01 /dev/dsk/c0t0d1 /dev/dsk/c1t0d1
# lvcreate -L 16 -n datavol vg01 (maak een 16 mb grote slice)
# lvcreate -L 16 -n swapvol vg01
# vgdisplay -v vg01

Kijken of we veritas/hp-ux jfs file system hebben (online uitbreiden etc)
# swlist BASE-VXVM

HP-UX filesystems
plaatje 6-2

Welk filesysteem staat er op een disk:
# fstyp /dev/vg00/rlvol1

# fsadm -F vxfs -E /data
Als er getallen zijn van 5% of hoger dan met -e defragmenteren (alleen bij vxfs licentie).
Kijk hierna met:
# swlist -l product JFS OnlineJFS

# newfs -F vxfs -o largefiles -s size -v /dev/vg01/rdatavol

Mount cdrom
# mount -F cdfs -o ro,cdcase,rr /dev/disk/disk1 /dvd
voorbeeld voor /etc/fstab
/dev/disk/disk1    /dvd cdfs ro,cdcase,rr,noauto    0     0

Als je wil umounten en is nog in use dan:
# fuser -u /data

Swap:
# swapinfo (usage)
# swapinfo -d (report device swap)
# swapinfo -tm (report values in Mb on a total line)

Filesystemcheck / Repair
# umount /dev/vg01/datavol
# fsck -F vxfs /dev/vg01/rdatavol

Filesysteem uitbreiden
# fsadm -F vxfs -b 20m /data (maak het nu 20 Mb groot)
# fsadm -F vxfs -b 16m /data (maak het nu 16 Mb groot, dus kleiner)
# lvreduce -L 16 /dev/vg01/datavol (16 mb groot filesysteem dus...)

Online backup:
# lvsplit /dev/vg01/datavol
# fsck -F vxfs /dev/vg01/rdatavolb
# mkdir -p /backup/data
# mount -o ro /dev/vg01/datavolb /backup/data
# fbackup -f /dev/rmt0 -i /backup/data
# umount /backup/data
# lvmerge /dev/vg01/datavolb /dev/vg01/datavol (let op, de eerste parameter is de oude, secondaire mirror)

Backup/Restore
# fbackup -f /dev/rmt0 -i /home -I index.home
of:
# fbackup -f /dev/rmt0 -u0g graph -I index.full
en de graph bevat:
i /        (Include alles)
e /tmp        (exclude /tmp)
e /cdrom    (exclide /cdrom)

De index.full is dan een lijst met de gebackupte files (logging).

# frecover -f /dev/rmt0 -xNv (-N is alleen kijken)
# frecover -f /dev/rmt0 rv (volledig terugzetten)
# frecover -f /dev/rmt0 -i /home/user1 -xv (dir /home/user1 terugzetten)

Maintaince processor
plaatje 11-11 en 11-13

Runlevels / Start en stop services

/sbin/init.d/
/sbin/rc3.d (default runlevel 3)
# who -r (wel runlevel zitten we in)
configureren via de /etc/rc.config.d/ dir.

Netwerken:
# ioscan -fnC lan
configureren via /etc/rc.config.d/netconf

Netwerk configureren (hardwarematig depreciated)
# lanscan (welke in gebruik)
# lanadmin -x 0     (kijken)
# lanadmin -X 100fd 0    (wijzigen)
# lanadmin -g 0        (kijken wat de counters zijn)

Netwerk configureren (hardwarematig)
# nwmgr         (view all interfaces)
# nwmgr --get --attribute all -c lan0
# nwmgr --set --attrinute speed=100fd -c lan0
# nwmgr --set --attribute all -sa --from current -c lan0 (Opslaan van de settings in /etc/rc.config.d/)
# nwmgr --get --stats all -c lan0 (kijken wat de counters zijn)

Configureren met de hand
# ifconfig lan0 pumb (aanzetten)
# ifconfig lan0 128.1.1.1 netmask 255.255.255.0 up
# ifconfig lan0 up
# ifconfig lan0 down
# ifconfig lan0 unplumb

Routeringen
# route add net 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 10.1.1.1 1 (metric)
# route delete net 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 10.1.1.1
# route add default 10.1.1.1 1


Network tuning
# ndd -h
# ndd -h ip_forwarding
# ndd -set /dev/ip ip_forwarding 2 (Enable forwarding)
# ndd -set /dev/ip ip_forwarding 0 (Disable forwarding)
Deze settings staan permanent in /etc/rc.config.d/nddconf

DNS
Config in /etc/nsswitch.conf
hosts: dns files

Kernel:
# cd /stand
# cp system system.prev
# cp /stand/build/system.SAM /stand/system
# kmupdate /stand/build/vmunix_test
# shutdown -ry 0
Main Menu> boot pri
Interact with IPL? y
ISL> hpux ls /stand
ISL> hpux -is /stand/vmunix.prev

Tuning:
# kctune nproc=4096
# kconfig -s currentconfig (Settings van de huidige kernel naar een file)
# kcusage (laat ziet wat de huidige settings zijn en het gebruik ervan)

Patching
PHxx_yyyy
PH = Patch HP-Ux
xx = Area patched (CO=general hpux commands, KL=Kernel patches, NE=Network, SS=All other subsystems)
yyyy = Unique number

Te downloaden op:
HP IT Resource Center Patch Database
http://www.itrc.hp.com
ftp://ftp.itrc.hp.com
11i v1 --> Zoeken naar GOLDBASE11i en GOLDAPPS11i
11i v2 --> Zoeken naar QPKBASE en QPKAPPS

Installeren met
# swinstall -s /tmp/PHCO_2000.depot -x autoreboot=true -x patch_match_target=true
of
# swinstall -s /dvd -x autoreboot=true -x patch_match_target=true
# swlist -a readme -s /dvd


ldap
http://docs.hp.com
LDAP-UX Client services B.03.30 Administrators guide