Monitoring

Recentelijk is CentOS 5.2 en Xymon 4.23 RC1 uitgekomen. Omdat ik al redelijk wat ervaring met BB heb en wat ervaring op wilde doen met CentOS leek het mij eens interessant om met deze versies wat te gaan spelen.
Voor degenen die denken "deze pagina heb ik toch al eens gezien......" dat klopt. Dit is een update van een jaar terug of zo.
Hobbit heet tegenwoordig xymon (juridische kwestie)

Tijdens het schrijven van deze pagina is xymon 4.23 ook uitgekomen, vandaar dat de opensuse versie 4.23 beschrijft.

Testopstelling:

Naam
Venus
Venus
Callisto
Nyx
OS
SuSE 10.3 64 bit
SuSE 10.3 64 bit
openSuSE 11.1 32 bit
CentOS 5.2 64bit
Monitoring Software
xymon 4.23
(staat aan per 07-03-2009)
Hobbit 4.20 (staat niet meer aan) xymon 4.23 / devmon
xymon 4.23RC1

http://home.gejanssen.com/xymon/
http://home.gejanssen.com/hobbit/
http://callisto/xymon/
http://nyx/xymon/

CentOS installatie

Nieuwe VMWare instance
256 Mb / 4 Gb disk
Installeer alleen de server (geen GUI)

daarna de dvd mounten en met de hand het volgende nainstalleren:
glibc
gcc-c++
perl
lynx
ntp
kernel-dev
mrtg
pcre-devel

Hobbit Xymon installatie

Installeer een kale CentOS 5.2 machine en update deze met yum update
[root@nyx ~]# yum update
base                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00    
primary.xml.gz            100% |=========================| 1.1 MB    00:02    
....
Installed: kernel.x86_64 0:2.6.18-92.1.22.el5
Dependency Installed: yum-fastestmirror.noarch 0:1.1.10-9.el5.centos
Updated: bind-libs.x86_64 30:9.3.4-6.0.3.P1.el5_2 bind-utils.x86_64 30:9.3.4-6.0.3.P1.el5_2 bluez-libs.x86_64 0:3.7-1.1 bluez-utils.x86_64 0:3.7-2.2.el5.centos bzip2.x86_64 0:1.0.3-4.el5_2 bzip2-libs.x86_64 0:1.0.3-4.el5_2 cups.x86_64 1:1.2.4-11.18.el5_2.3 cups-libs.x86_64 1:1.2.4-11.18.el5_2.3 dbus.x86_64 0:1.0.0-7.el5_2.1 dhcpv6-client.x86_64 0:1.0.10-4.el5_2.3 dmraid.x86_64 0:1.0.0.rc13-15.el5_2.1 ed.x86_64 0:0.2-39.el5_2 freetype.x86_64 0:2.2.1-20.el5_2 glibc.x86_64 0:2.5-24.el5_2.2 glibc.i686 0:2.5-24.el5_2.2 glibc-common.x86_64 0:2.5-24.el5_2.2 gnutls.x86_64 0:1.4.1-3.el5_2.1 initscripts.x86_64 0:8.45.19.1.EL-1.el5.centos ipsec-tools.x86_64 0:0.6.5-9.el5_2.3 krb5-libs.x86_64 0:1.6.1-25.el5_2.2 krb5-libs.i386 0:1.6.1-25.el5_2.2 krb5-workstation.x86_64 0:1.6.1-25.el5_2.2 libtiff.x86_64 0:3.8.2-7.el5_2.2 libxml2.x86_64 0:2.6.26-2.1.2.7 libxml2-python.x86_64 0:2.6.26-2.1.2.7 lvm2.x86_64 0:2.02.32-4.el5_2.1 nfs-utils.x86_64 1:1.0.9-35z.el5_2 nscd.x86_64 0:2.5-24.el5_2.2 nspr.i386 0:4.7.3-2.el5 nspr.x86_64 0:4.7.3-2.el5 nss.x86_64 0:3.12.2.0-4.el5.centos nss.i386 0:3.12.2.0-4.el5.centos nss-tools.x86_64 0:3.12.2.0-4.el5.centos nss_ldap.i386 0:253-13.el5_2.1 nss_ldap.x86_64 0:253-13.el5_2.1 openldap.x86_64 0:2.3.27-8.el5_2.4 openldap.i386 0:2.3.27-8.el5_2.4 openssh.x86_64 0:4.3p2-26.el5_2.1 openssh-clients.x86_64 0:4.3p2-26.el5_2.1 openssh-server.x86_64 0:4.3p2-26.el5_2.1 openssl.i686 0:0.9.8b-10.el5_2.1 openssl.x86_64 0:0.9.8b-10.el5_2.1 pam_krb5.x86_64 0:2.2.14-1.el5_2.1 pam_krb5.i386 0:2.2.14-1.el5_2.1 paps.x86_64 0:0.6.6-18.el5 perl.x86_64 4:5.8.8-15.el5_2.1 selinux-policy.noarch 0:2.4.6-137.1.el5 selinux-policy-targeted.noarch 0:2.4.6-137.1.el5 sos.noarch 0:1.7-9.2.el5_2.2 tzdata.noarch 0:2008i-1.el5 vim-common.x86_64 2:7.0.109-4.el5_2.4z vim-enhanced.x86_64 2:7.0.109-4.el5_2.4z vim-minimal.x86_64 2:7.0.109-4.el5_2.4z yum.noarch 0:3.2.8-9.el5.centos.2.1
Complete!
[root@nyx ~]#Daarna uitbreiden met de noodzakelijke packages:
[root@nyx ~]# yum install gcc-c++ perl lynx ntp kernel-dev mrtg pcre-devel openssl-devel openldap-devel httpd
Loading "fastestmirror" plugin                                                                         
Determining fastest mirrors                                                                            
 * base: ftp.nluug.nl      
...
  Installing: openssl-devel                ####################### [29/29]

Installed: gcc-c++.x86_64 0:4.1.2-42.el5 lynx.x86_64 0:2.8.5-28.1.el5_2.1 mrtg.x86_64 0:2.14.5-2 ntp.x86_64 0:4.2.2p1-8.el5.centos.1 openssl-devel.x86_64 0:0.9.8b-10.el5_2.1 openssl-devel.i386 0:0.9.8b-10.el5_2.1 pcre-devel.i386 0:6.6-2.el5_1.7 pcre-devel.x86_64 0:6.6-2.el5_1.7
Dependency Installed: cpp.x86_64 0:4.1.2-42.el5 e2fsprogs-devel.x86_64 0:1.39-15.el5 gcc.x86_64 0:4.1.2-42.el5 gd.x86_64 0:2.0.33-9.4.el5_1.1 gdbm.i386 0:1.8.0-26.2.1 glibc-devel.x86_64 0:2.5-24.el5_2.2 glibc-headers.x86_64 0:2.5-24.el5_2.2 kernel-headers.x86_64 0:2.6.18-92.1.22.el5 keyutils-libs-devel.x86_64 0:1.2-1.el5 krb5-devel.x86_64 0:1.6.1-25.el5_2.2 libXpm.x86_64 0:3.5.5-3 libgomp.x86_64 0:4.1.2-42.el5 libselinux-devel.x86_64 0:1.33.4-5.el5 libsepol-devel.x86_64 0:1.15.2-1.el5 libstdc++-devel.x86_64 0:4.1.2-42.el5 pcre.i386 0:6.6-2.el5_1.7 perl.i386 4:5.8.8-15.el5_2.1 perl-IO-Socket-INET6.noarch 0:2.51-2.fc6 perl-Socket6.x86_64 0:0.19-3.fc6 pkgconfig.x86_64 1:0.21-2.el5 zlib-devel.x86_64 0:1.2.3-3
Complete!
[root@nyx ~]#

Repository toevoegen door /etc/yum.repos.d/dag.repo aan te maken met de volgende info.
[root@nyx yum.repos.d]# cat dag.repo
[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
gpgkey=http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
enabled=1
[root@nyx yum.repos.d]#

install rrdtool-devel
[root@nyx yum.repos.d]# yum install rrdtool-devel
Loading "fastestmirror" plugin                                                                                           
Loading mirror speeds from cached hostfile                                                                               
 * dag: apt.sw.be                                                                                                        
 * extras: mirror.atrpms.net  
.....
                         
  Installing: rrdtool-devel                ######################### [1/1]

Installed: rrdtool-devel.x86_64 0:1.2.29-1.el5.rf
Complete!

        User aanmaken:
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]# useradd -m xymon

Download xymon 4.23 RC1
root@nyx ~]# wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/hobbitmon/xymon-4.2.3-RC1.tar.gz
--12:58:55--  http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/hobbitmon/xymon-4.2.3-RC1.tar.gz
Resolving surfnet.dl.sourceforge.net... 130.59.138.20, 2001:620:0:1b::20
Connecting to surfnet.dl.sourceforge.net|130.59.138.20|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2318168 (2.2M) [application/x-tar]
Saving to: `xymon-4.2.3-RC1.tar.gz'

100%[=============================>] 2,318,168    532K/s   in 4.3s

12:59:00 (532 KB/s) - `xymon-4.2.3-RC1.tar.gz' saved [2318168/2318168]

[root@nyx ~]#


Uitpakken van:
[root@nyx ~]# cd /usr/src/
[root@nyx src]# tar xvzf /root/xymon-4.2.3-RC1.tar.gz
.....
[root@nyx src]# cd xymon-4.2.3-RC1/                                        

Patch installeren (patch is te verkrijgen op de mailinglist van xymon):
(Deze patch is niet meer nodig bij de recent uitgebrachte 4.23)
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]# patch -p0 < hobbitd-cookie.patch
(Stripping trailing CRs from patch.)
patching file hobbitd/hobbitd.c
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]#

Installeren:

[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]# ./configure

Configuration script for Xymon

This script asks a few questions and builds a Makefile to compile Xymon

Checking your make-utility
Checking pre-requisites for building Xymon

Checking for fping ...
Hobbit has a built-in ping utility (hobbitping)
However, it is not yet fully stable and therefore it
may be best to use the external fping utility instead.
I could not find fping on your system                
Do you want to use hobbitping [Y/n] ?                

OK, I will use hobbitping.


Checking for RRDtool ...
test-rrd.c: In function ‘main’:
test-rrd.c:30: error: too few arguments to function ‘rrd_graph’
make: *** [test-compile] Error 1                              
Not RRDtool 1.0.x, checking for 1.2.x                         
Found RRDtool include files in /usr/include                   
Found RRDtool libraries in /usr/lib64                         

Checking for PCRE ...
Found PCRE include files in /usr/include
Found PCRE libraries in /usr/lib64     

Checking for OpenSSL ...
Found OpenSSL include files in /usr/include
Found OpenSSL libraries in /usr/lib64     

Xymon can use the OpenSSL library to test SSL-enabled services
like POP3S, IMAPS, NNTPS and TELNETS. If you have the OpenSSL
library installed, I recommend that you enable this.         

Do you want to be able to test SSL-enabled services (y) ?

Checking for LDAP ...
Found LDAP include files in /usr/include
Found LDAP libraries in /usr/lib64     

Xymon can use your OpenLDAP LDAP client library to test LDAP servers.

Do you want to be able to test LDAP servers (y) ?

Enable experimental support for LDAP/SSL (OpenLDAP 2.x only) (y) ?

Checking for clock_gettime() requiring librt ...
clock_gettime() requires librt                 

Checking for Large File Support ...
Large File Support OK             

Setting up for a Xymon server

What userid will be running Xymon [xymon] ?

Found passwd entry for user xymon:x:2412:2412::/home/xymon:/bin/bash

Where do you want the Xymon installation [/home/xymon] ?
/opt/monitor/xymon                                     
WARNING: /opt/monitor/xymon does not exist.            

What URL will you use for the Xymon webpages [/xymon] ?

Where to put the Xymon CGI scripts [/opt/monitor/xymon/cgi-bin] ?
(Note: This is the filesystem directory - we will get to the URL shortly)

What is the URL for the Xymon CGI directory [/xymon-cgi] ?
(Note: This is the URL - NOT the filesystem directory)    

********************** SECURITY NOTICE ****************************
If your Xymon server is accessible by outsiders, then you should  
restrict access to the CGI scripts that handle enable/disable of  
hosts, and acknowledging of alerts. The easiest way to do this is 
to put these in a separate CGI directory and require a password to
access them.                                                      
Even if your Xymon server is on a secured, internal network, you  
may want to have some operations (like disabling a host) be password-
protected - that lets you see who disabled or acknowledged an alert.

Where to put the Xymon Administration CGI scripts [/opt/monitor/xymon/cgi-secure] ?
(Note: This is the filesystem directory - we will get to the URL shortly)          

What is the URL for the Xymon Administration CGI directory [/xymon-seccgi] ?
(Note: This is the URL - NOT the filesystem directory)                      

** Note that you may need to modify your webserver configuration.
** After installing, see /opt/monitor/xymon/server/etc/hobbit-apache.conf for an example configuration.

To generate Xymon availability reports, your webserver
must have write-access to a directory below the Xymon
top-level directory. I can set this up if you tell me
what group-ID your webserver runs with. This is typically
'nobody' or 'apache' or 'www-data'

What group-ID does your webserver use [nobody] ?
apache
Where to put the Xymon logfiles [/var/log/xymon] ?

What is the name of this host [nyx] ?

What is the IP-address of this host [127.0.0.1] ?

** NOTE: Using 127.0.0.1 (loopback), but it is probably not what you want **
Where should I install the Xymon man-pages (/usr/local/man) ?
Using Linux Makefile settings

Created Makefile with the necessary information to build Xymon
Some defaults are used, so do look at the Makefile before continuing.

Configuration complete - now run make (GNU make) to build the tools
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]#make
...
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]#make install
...

Installation complete.

You must configure your webserver for the Hobbit webpages and CGI-scripts.
A sample Apache configuration is in /opt/monitor/xymon/server/etc/hobbit-apache.conf
If you have your Administration CGI scripts in a separate directory,
then you must also setup the password-file with the htpasswd command.

To start Hobbit, as the xymon user run '/opt/monitor/xymon/server/bin/hobbit.sh start'
To view the Hobbit webpages, go to http://nyx/xymon
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]#


Starten:
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]# su - xymon -c '/opt/monitor/xymon/server/bin/hobbit.sh start'
Hobbit started
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]# su - xymon -c '/opt/monitor/xymon/client/runclient.sh start'
Hobbit client for linux started on nyx
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]#

Apache uitbreiden met de juiste .conf file, SElinux uitschakelen en de firewall aanpassen dat hij de juiste poorten openzet.

[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]# chkconfig --level 2345 httpd on
[root@nyx xymon-4.2.3-RC1]# chkconfig --list httpd


[root@nyx ~]# system-config-securitylevel-tui
Autostart van xymon tijdens booten

Download xymon.centos5 en plaats deze in /etc/init.d en hernoem deze naar xymon

[root@nyx ~]# chkconfig --add --level 2345 xymon
[root@nyx ~]# chkconfig --list xymon
xymon           0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
[root@nyx ~]# service xymon start
service xymon status
service xymon reload

Xymon Installatie vserver

Xymon installatie op vserver (CentOS 5.2, 64bit)

de vserver staat ergens op het internet, dus untrusted.
Hiervoor bouwen we een ssh tunnel die een sessie opzet met de vserver en vervolgens poort 1984 (de xymon monitor poort) doorzet naar de xymon-server.
Dit delen we op in twee gedeeltes. Het werk op de xymon server en op de xymon-client

Xymon server

Download ssh-tunnels. (Padraig Lennon's ssh_tunnels.sh) Ik heb een kleine aanpassing gedaan, ik wil namelijk een fully qualified domain name gebruiken en daar heeft de originele schrijver geen rekening mee gehouden. Zie hier mijn versie.
plaats deze in de ext dir en pas de rechten aan.

cd /opt/monitor/xymon/server/ext
chmod a+x ssh-tunnels.sh

Pas de hobbitlaunch aan zodat de "ext" ook gaat draaien:

vi /opt/monitor/xymon/ext/hobbitlaunch.cfg
[ssh-tunnel]
    ENVFILE /opt/monitor/xymon/server/etc/hobbitserver.cfg
    CMD $BBHOME/ext/ssh-tunnels.sh
    LOGFILE $BBSERVERLOGS/ssh-tunnels.log
    INTERVAL 1m

pas de bb-hosts aan zodat de "ext" ook gebruikt wordt.

vi /opt/monitor/xymon/server/etc/bb-hosts
62.75.241.0   vs241000.vserver.de   # http://vs241000.vserver.de/   ssh-tunnel

Na het opslaan van dit bestand zal de tunnel vanzelf starten.
Eventueel controleren in /var/log/xymon/ssh-tunnels.log

xymon client

Download Buchan's rpm.

client:~# wget http://staff.telkomsa.net/packages/rhel5/xymon/x86_64/xymon-client-4.2.3-1.rhel5.x86_64.rpm

client:~# rpm -ivh xymon-client-4.2.3-1.rhel5.x86_64.rpm

client:~# cd /usr/lib64/xymon
client:/usr/lib64/xymon # mkdir .ssh
client:/usr/lib64/xymon # chown xymon:xymon .ssh
client:/usr/lib64/xymon # su - xymon
client:~# ssh-keygen (geen wachtwoord, default locatie)

Op de xymon server de id_rsa.pub kopieren naar de authorized_keys op de vserver /usr/lib64/xymon/.ssh/

Tegen xymon zeggen dat hij naar localhost zijn gegevens moet sturen:
client:~# vi /etc/sysconfig/xymon-client

HOBBITSERVERS="127.0.0.1"

Ik gebruik voor externe servers graag de fqdn, dus deze pas ik niet aan. (anders de CLIENTHOSTNAME vullen)

Nu ervoor zorgen dat xymon start na een reboot:
client:~# chkconfig --add xymon-client
client:~# service xymon-client start

Eventueel alles controleren in /var/log/xymon/hobbitclient.log


OpenSuSE installatie

Installeer openSuSE 11.1 in minimal server selection (text mode).
en even updaten naar de laatste stand van zaken
callisto:/root # zypper update
Loading repository data...
Reading installed packages...

The following packages are going to be upgraded:
  aaa_base attr autofs bind-libs bind-utils cifs-mount ConsoleKit curl dbus-1 dbus-1-glib
dbus-1-python desktop-translations glibc glibc-locale hal kernel-pae kernel-pae-base
kernel-pae-extra libattr libavahi-client3 libavahi-common3 libcurl4 libdns_sd
libopenssl0_9_8 libpng12-0 libpython2_6-1_0 libqt4 libqt4-qt3support libqt4-sql
libqt4-sql-mysql libqt4-x11 libQtWebKit4 libtalloc1 libtdb1 libtiff3 libwbclient0
libxml2 libzypp Mesa module-init-tools nfs-client nscd ntp openslp openssl openssl-certs
parted perl perl-base perl-Bootloader perl-doc PolicyKit python python-base
python-satsolver python-xml release-notes-openSUSE satsolver-tools sudo sysvinit
util-linux vim vim-base vim-data vmware-kmp-pae yast2 yast2-bootloader yast2-mail
yast2-network yast2-online-update yast2-online-update-frontend yast2-pkg-bindings
zypper


The following NEW package is going to be installed:
  keyutils


Overall download size: 103.7 M. After the operation, additional 3.9 M will be used.
Continue? [YES/no]:Daarna de extra packages installeren die nodig zijn voor xymon:

callisto:/home/gej # zypper install gcc perl apache2 openldap2-devel openldap2 nss-compat-openssl-devel openssl pcre-devel pcre mrtg rrdtool rrdtool-devel make
Loading repository data...
Reading installed packages...
'perl' is already installed.
'openssl' is already installed.
'pcre' is already installed.
Resolving package dependencies...

The following NEW packages are going to be installed:
...
Overall download size: 25.0 M. After the operation, additional 94.7 M will be used.
Continue? [YES/no]:

Download xymon 4.23
callisto:~ # wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/hobbitmon/xymon-4.2.3.tar.gz
--2009-03-18 12:53:30--  http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/hobbitmon/xymon-4.2.3.tar.gz
Resolving surfnet.dl.sourceforge.net... 130.59.138.21, 2001:620:0:1b::21
Connecting to surfnet.dl.sourceforge.net|130.59.138.21|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2313567 (2.2M) [application/x-gzip]
Saving to: `xymon-4.2.3.tar.gz'

100%[=================================================================================================================================================================>] 2,313,567    770K/s   in 2.9s

2009-03-18 12:53:33 (770 KB/s) - `xymon-4.2.3.tar.gz' saved [2313567/2313567]

callisto:~ #cd /usr/sr

Uitpakken van:
[root@nyx ~]# cd /usr/src/
callisto:/usr/src # tar xvzf ~/xymon-4.2.3.tar.gz
...
callisto:/usr/src # cd xymon-4.2.3/
callisto:/usr/src/xymon-4.2.3 #

Aanmaken gebruiker:
callisto:/usr/src/xymon-4.2.3 # useradd -m xymon

Configureren en compileren:
callisto:/usr/src/xymon-4.2.3 # ./configure                                 

Configuration script for Xymon

This script asks a few questions and builds a Makefile to compile Xymon

Checking your make-utility
Checking pre-requisites for building Xymon

Checking for fping ...
Hobbit has a built-in ping utility (hobbitping)
However, it is not yet fully stable and therefore it
may be best to use the external fping utility instead.
I could not find fping on your system                
Do you want to use hobbitping [Y/n] ?                

OK, I will use hobbitping.

Checking for RRDtool ...
test-rrd.c: In function ‘main’:
test-rrd.c:30: error: too few arguments to function ‘rrd_graph’
make: *** [test-compile] Error 1                              
Not RRDtool 1.0.x, checking for 1.2.x                         
Found RRDtool include files in /usr/include                   
Found RRDtool libraries in /usr/lib                           

Checking for PCRE ...
Found PCRE include files in /usr/include
Found PCRE libraries in /usr/lib       

Checking for OpenSSL ...
Found OpenSSL include files in /usr/include
Found OpenSSL libraries in /usr/lib       

Xymon can use the OpenSSL library to test SSL-enabled services
like POP3S, IMAPS, NNTPS and TELNETS. If you have the OpenSSL
library installed, I recommend that you enable this.         

Do you want to be able to test SSL-enabled services (y) ?

Checking for LDAP ...
Found LDAP include files in /usr/include
Found LDAP libraries in /usr/lib       

Xymon can use your OpenLDAP LDAP client library to test LDAP servers.

Do you want to be able to test LDAP servers (y) ?

Enable experimental support for LDAP/SSL (OpenLDAP 2.x only) (y) ?

Checking for clock_gettime() requiring librt ...
clock_gettime() requires librt                 

Checking for Large File Support ...
Large File Support OK             

Setting up for a Xymon server

What userid will be running Xymon [xymon] ?

Found passwd entry for user xymon:x:1001:100::/home/xymon:/bin/bash

Where do you want the Xymon installation [/home/xymon] ?
/opt/monitor/xymon                                     
WARNING: /opt/monitor/xymon does not exist.            

What URL will you use for the Xymon webpages [/xymon] ?

Where to put the Xymon CGI scripts [/opt/monitor/xymon/cgi-bin] ?
(Note: This is the filesystem directory - we will get to the URL shortly)

What is the URL for the Xymon CGI directory [/xymon-cgi] ?
(Note: This is the URL - NOT the filesystem directory)    

********************** SECURITY NOTICE ****************************
If your Xymon server is accessible by outsiders, then you should  
restrict access to the CGI scripts that handle enable/disable of  
hosts, and acknowledging of alerts. The easiest way to do this is 
to put these in a separate CGI directory and require a password to
access them.                                                      
Even if your Xymon server is on a secured, internal network, you  
may want to have some operations (like disabling a host) be password-
protected - that lets you see who disabled or acknowledged an alert.

Where to put the Xymon Administration CGI scripts [/opt/monitor/xymon/cgi-secure] ?
(Note: This is the filesystem directory - we will get to the URL shortly)

What is the URL for the Xymon Administration CGI directory [/xymon-seccgi] ?
(Note: This is the URL - NOT the filesystem directory)

** Note that you may need to modify your webserver configuration.
** After installing, see /opt/monitor/xymon/server/etc/hobbit-apache.conf for an example configuration.

To generate Xymon availability reports, your webserver
must have write-access to a directory below the Xymon
top-level directory. I can set this up if you tell me
what group-ID your webserver runs with. This is typically
'nobody' or 'apache' or 'www-data'

What group-ID does your webserver use [nobody] ?
www

Where to put the Xymon logfiles [/var/log/xymon] ?

What is the name of this host [callisto] ?

What is the IP-address of this host [127.0.0.1] ?

** NOTE: Using 127.0.0.1 (loopback), but it is probably not what you want **

Where should I install the Xymon man-pages (/usr/local/man) ?

Using Linux Makefile settings

Created Makefile with the necessary information to build Xymon
Some defaults are used, so do look at the Makefile before continuing.

Configuration complete - now run make (GNU make) to build the tools
callisto:/usr/src/xymon-4.2.3 #

callisto:/usr/src/xymon-4.2.3 # make
...
make[1]: Leaving directory `/usr/src/xymon-4.2.3/client'

Build complete. Now run 'make install' as root

callisto:/usr/src/xymon-4.2.3 #make install
...
make[1]: Leaving directory `/usr/src/xymon-4.2.3/client'

Installation complete.

You must configure your webserver for the Hobbit webpages and CGI-scripts.
A sample Apache configuration is in /opt/monitor/xymon/server/etc/hobbit-apache.conf
If you have your Administration CGI scripts in a separate directory,
then you must also setup the password-file with the htpasswd command.

To start Hobbit, as the xymon user run '/opt/monitor/xymon/server/bin/hobbit.sh start'
To view the Hobbit webpages, go to http://callisto/xymon
callisto:/usr/src/xymon-4.2.3 #

apache xymon config file op de juiste plek zetten:
callisto:/opt/monitor/xymon/server/etc # cp hobbit-apache.conf /etc/apache2/conf.d/
callisto:/opt/monitor/xymon/server/etc # insserv apache2
callisto:/opt/monitor/xymon/server/etc # service apache2 start
Starting httpd2 (prefork)                                                                                                                                                                       done
callisto:/opt/monitor/xymon/server/etc #

Even de firewall openzetten (wijzig parameter : FW_SERVICES_EXT_TCP)
callisto:~ # vi /etc/sysconfig/SuSEfirewall2
...
FW_SERVICES_EXT_TCP="ssh www"
...
callisto:~ # rcSuSEfirewall2 restart
Starting Firewall Initialization (phase 2 of 2)                                                                done
callisto:~ #

starten van xymon
callisto:~ # su - xymon -c '/opt/monitor/xymon/server/bin/hobbit.sh start'

Om dit iedere keer te doen zijn we te lui dus autostart van xymon tijdens booten:

Download xymon.opensuse11 en plaats deze in /etc/init.d en hernoem deze naar xymon
Let wel, dit is een erg lui start/stop script. Paden van xymon staan er hard in. Indien xymon geinstalleerd in een andere dir, dan zelf aanpassen.
callisto:/opt/monitor/xymon/server/etc # cp xymon.opensuse11 /etc/init.d/xymon
callisto:/opt/monitor/xymon/server/etc # cd /etc/init.d/                
callisto:/etc/init.d # chmod a+x xymon
callisto:/etc/init.d # chkconfig --add xymon
xymon                     0:off  1:off  2:off  3:on   4:off  5:on   6:off
callisto:/etc/init.d # chkconfig --list xymon
xymon                     0:off  1:off  2:off  3:on   4:off  5:on   6:off

callisto:/etc/init.d # service xymon start
Starting xymon: Hobbit started
Hobbit client for linux started on callisto
callisto:/etc/init.d #


En eens kijken of alles werkt:

xymon on openSuSE

Installatie devmon

Download devmon en templates:

callisto:~ # wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/devmon/devmon-0.3.1-beta1.tar.gz
--2009-03-18 13:48:24--  http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/devmon/devmon-0.3.1-beta1.tar.gz
Resolving surfnet.dl.sourceforge.net... 130.59.138.21, 2001:620:0:1b::21
Connecting to surfnet.dl.sourceforge.net|130.59.138.21|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105893 (103K) [application/x-gzip]
Saving to: `devmon-0.3.1-beta1.tar.gz'

100%[=================================================================================================================================================================>] 105,893      533K/s   in 0.2s

2009-03-18 13:48:24 (533 KB/s) - `devmon-0.3.1-beta1.tar.gz' saved [105893/105893]

callisto:~ # wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/devmon/devmon-templates-20080206.tar.gz
--2009-03-18 13:48:32--  http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/devmon/devmon-templates-20080206.tar.gz
Resolving surfnet.dl.sourceforge.net... 130.59.138.21, 2001:620:0:1b::21
Connecting to surfnet.dl.sourceforge.net|130.59.138.21|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105617 (103K) [application/x-gzip]
Saving to: `devmon-templates-20080206.tar.gz'

100%[=================================================================================================================================================================>] 105,617      542K/s   in 0.2s

2009-03-18 13:48:33 (542 KB/s) - `devmon-templates-20080206.tar.gz' saved [105617/105617]

callisto:~ #


Installeren:

Voor devmon hebben we net-snmp nog nodig:
callisto:/opt/monitor/devmon # zypper install net-snmp
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...

The following NEW packages are going to be installed:
  net-snmp perl-SNMP

Overall download size: 513.0 K. After the operation, additional 1.5 M will be used.
Continue? [YES/no]:
Retrieving package net-snmp-5.4.2.1-5.1.i586 (1/2), 351.0 K (953.0 K unpacked)
Installing: net-snmp-5.4.2.1-5.1 [done]
Retrieving package perl-SNMP-5.4.2.1-5.1.i586 (2/2), 162.0 K (626.0 K unpacked)
Installing: perl-SNMP-5.4.2.1-5.1 [done]
callisto:/opt/monitor/devmon #


Installeren:
callisto:~ # cd /opt/monitor/
callisto:/opt/monitor # tar xvzf ~/devmon-0.3.1-beta1.tar.gz
devmon-0.3.1-beta1/
...
devmon-0.3.1-beta1/devmon.cfg
callisto:/opt/monitor # ln -s devmon-0.3.1-beta1/ devmon
[root@thebe devmon]# tar xvzf /root/devmon-templates-20080206.tar.gz
devmon-templates-20080206/                                                       
.....
devmon-templates-20080206/pware-xups/README
[root@thebe devmon]# ln -s devmon-templates-20080206/ templates

Configureren:
[root@thebe devmon]# vi devmon.cfg

Edit de volgende parameter:

BBHOSTS=/opt/monitor/xymon/server/etc/bb-hosts

[root@thebe devmon]# cd modules/
[root@thebe devmon]# cp /usr/lib/mrtg2/BER.pm modules
[root@thebe devmon]# cp /usr/lib/mrtg2/SNMP_Session.pm modules

root@thebe devmon]# ./devmon --readbbhosts
[root@thebe devmon]# ls -la
total 80
drwxr-xr-x  6  501  501  4096 Oct 15 18:39 .
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Oct 14 22:32 ..
...
-rw-r--r--  1 root root     0 Oct 15 18:39 hosts.db
...
[root@thebe devmon]#

hosts.db is leeg, dus hij heeft niets gevonden.
Opnieuw

[root@thebe devmon]# vi /opt/monitor/xymon/server/bb-hosts
...
10.10.10.1       sw2950                   # dialup http://sw2950/ telnet ssh DEVMON
10.10.10.2       router2600              # dialup DEVMON:cid(difficultpassword)
...
(ze staan bij mij niet altijd aan, vandaar de dialup)

[root@thebe devmon]#
[root@thebe devmon]# ./devmon --readbbhosts
[root@thebe devmon]# ls -l
total 68
....
-rw-r--r--  1 root root    55 Oct 15 18:44 hosts.db
....
[root@thebe devmon]#
[root@thebe devmon]# mv extras/devmon.initd.redhat /etc/init.d/devmon
aanpassen met vi:
[root@thebe devmon]# vi /etc/init.d/devmon
...
prog="/opt/monitor/devmon/devmon"
...
elif [ -e /opt/monitor/xymon/client/bin/bbcmd ]
then prog="/opt/monitor/xymon/client/bin/bbcmd $prog"
...
[root@thebe devmon]# service devmon start
Starting Devmon: 2009-10-15 18:55:04 Using default environment file /opt/monitor/xymon/client/etc/hobbitclient.cfg
                                                           [  OK  ]
[root@thebe devmon]# ps -ef | grep devm
root     11016  8838  0 18:55 pts/0    00:00:00 grep devm
[root@thebe devmon]# service devmon start

Hee, geen devmon processen:
Debugging:
[root@thebe devmon]# cat /var/log/devmon.log
[09-10-15@18:55:05] Cant write to pidfile /var/run/devmon/devmon.pid (No such file or directory)
Ah....
[root@thebe devmon]# mkdir /var/run/devmon

[root@thebe devmon]# cat /var/log/devmon.log
[09-10-15@19:01:31] ---Initilizing devmon...
[09-10-15@19:01:31] Node 0 reporting to 127.0.0.1
[09-10-15@19:01:31] Running under process id: 11325
[09-10-15@19:01:31] Entering poll loop
[09-10-15@19:01:34] No SNMP data found for ifInDiscards on router2600
[09-10-15@19:01:34] No SNMP data found for ifOutOctets on router2600
...
[root@thebe devmon]# ps -ef | grep devmon
root     11325     1  2 19:01 ?        00:00:01 devmon[master]
root     11341 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11342 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11343 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11344 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11345 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11346 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11347 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11348 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11349 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11350 11325  0 19:01 ?        00:00:00 devmon
root     11423  8838  0 19:02 pts/0    00:00:00 grep devmon
[root@thebe devmon]#

En dat ziet er ook een heel stuk beter uit.
Testen:
HELLOWORLD is mijn snmp community string, sw2950 is de hostname van de cisco 2950 switch die ik tijdelijk te leen heb gekregen:
callisto:/opt/monitor/devmon # snmpget -v2c -c HELLOWORLD sw2950 1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(6)EA2a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 27-Dec-01 15:01 by antonino
callisto:/opt/monitor/devmon #