Plaatsing zonnepanelen 23-10-2012


Eerste plaatsing: de eerste 18 panelen
En daar zijn ze dan. DSA beheer. Ze komen met een aanhangertje zonnepanelen. 18 stuks om precies te zijn. 3 meer dan Eigenhuis / zonneenergie123 aanbood.Inspectie ter plaatse.
 


En natuurlijk opsplitsen in twee ploegen. Een dakploeg en een stroomploeg.Oeps, meetfoutje, er passen er geen 6 naast elkaar, maar slechts 5 stuks.En toen de eerste rij panelen erop.

Moment, nog even geen foto maken. Eerst in werkhouding.De omnik 4000 omvormer. (sjonge wat maakt dat ding een herrie bij > 3000W)De eerste 15 panelen hangen bijna. Nu de overige twee nog.


En de laatste. Die leggen we maar op het dak.Het totaalplaatje. Bijna donker.Een overleden dakpan. Later zag ik nog een scherf liggen. Geen idee waar die vandaan kwam.De kabels (twee lussen) richting garage.De defekte wifi module, of defekte omnik 4000. Die laatste komen ze dus binnenkort omwisselen.De Omniksol-4.0k-TL met bijgeborende ingebouwde wifi module. Deze komt in de plaats van de rs485/rs232 poort.

De slimme meter (kamstrup 162jxC)

En toen kwam de slimme meter nog (gratis als je zonne stroom gaat leveren via enexis).

Kamstrup 1672

Let op, deze voldoet niet helemaal aan de slimme meter specs. Hij meet namelijk maar in hele kWh terwijl in de nederlandse specificaties staat dat hij in Watt's moet meten.

En bijbehorende gasmeter

En bijbehorende gasmeter

Ook dit is weer een gevalletje jammer. Hij update maar elk uur naar de slimme meter.
Volgende stap is het uitlezen van deze meter via de DSMR P1 poort van die Kamstrup.

Tweede plaatsing en vervanging van de Inverter

20-11-2012 - Ongeveer een maand later. Opgeleverd vermogen van de eerste inverter. 147kWh.Volgens mij hebben ze aandelen bij Volkswagen. Een bus en een caddy deze keer.De twee extra panelen op het platte dak.Canadian Solar, CS6P-240P En dat 20x. (4800Wp vemogen * 0.83 = 3984 kWh geschat jaarlijks vermogen opbrengst)de 3 planelen op het platte dak.en de 15 panelen op het schuine dak (hoek van 45 graden opbrengst - 0,2% omdat 30 graden de ideale hoek is)
De weggewerkte kabels, sommige netjes in een buisje en de andere weer niet.De gewichten. Laat die storm maar komen)En de aansluiting achter de panelen.

De eerste sneeuw

de eerste sneeuw

Hoek van het dak is 45 graden. Dit zou slechter zijn voor de zonnepanelen. Maar in tegenstelling tot de panelen op 30 graden, zijn deze wel zo goed als schoon.

de eerste sneeuw

En hier ligt nog wat sneeuw op. Met dit als resultaat/opgewekt vermogen:

De eerste sneeuw

Je ziet dat ik twee lussen heb, waarvan PV1 een 179V oplevert en PV2 362V. Dan zal PV2 wel volledig op het dak liggen en PV2 op het platte met de sneeuw erop.


Aansluiten slimme meter

De P1 poort van zijn meter succesvol met een gewone seriŽle poort uitlezen. De kabel zag er als volgt uit: (9-pins sub-D connector voor de seriŽle poort, poortparameters uiteraard hetzelfde)
Ik had nog wat telefoonstekkers liggen, dus die heb ik maar gebruikt, gezien pin 1 en 6 niet gebruikt worden van de RJ11 connector.

pin nr
RJ11
signaal sub-D pin nr.
2 request (RTS) 4
3 ground (GND) 5
4 N.C. N.C.
5 data (RxD) 2

RJ11 pinout

Daarna minicom met 9600 7N1 aansluiten en dan krijg je de volgende gegevens op het scherm.


hierbij twee uitlezingen. bij de eerste heb ik de betekenis van de gegevens gezet.


                                                                                                                       
/KMP5 KA6U001660297912                                                          serienummer meter                                
                                                                                                                       
0-0:96.1.1(204B413655303031363630323937393132)                                                                         
1-0:1.8.1(00013.000*kWh)                                                        +T1 = 13     Afgenomen stroom dal 13 kWh                     
8.2(00001.000*kWh)                                                              +T2 = 1      Afgenomen stroom piek  1 kWh     
1-0:2.8.1(00026.000*kWh)                                                        -T1 = 26     Teruggeleverde stroom dal 26 kWh
1-0:2.8.2(00000.000*kWh)                                                        -T2 = 0      Teruggeleverde stroom piek 0 kWh
0-0:96.14.0(0001)                                                               Aktuele tarief
1-0:1.7.0(0000.54*kW)                                                           Huidig verbruik
1-0:2.7.0(0000.00*kW)                                                           Huidige teruglevering
0-0:17.0.0(999*A)                                                               Maximum stroom/fase
0-0:96.3.10(1)                                                                  stand van de schakelaar
0-0:96.13.1()                                                                   bericht numeriek
0-0:96.13.0()                                                                   bericht tekst
0-1:24.1.0(3)                                                                   andere apparaten op de M-Bus
0-1:96.1.0(3238313031353431303034303232323131)                                  identificatie van de gasmeter
0-1:24.3.0(121028200000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)                             tijd van de laatste gasmeting (121028200000) 2012-10-28
(00015.475)                                                                     verbruikte hoeveelheid 15 m3 gas
0-1:24.4.0(1)                                                                   stand gasklep
!                                                                               afsluiter
/KMP5 KA6U001660297912

0-0:96.1.1(204B413655303031363630323937393132)
1-0:1.8.1(00013.000*kWh)
1-0:1.8.2(00001.000*kWh)
1-0:2.8.1(00026.000*kWh)
1-0:2.8.2(00000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(0000.54*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(999*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431303034303232323131)
0-1:24.3.0(121028200000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(00015.475)
0-1:24.4.0(1)
!

Raspberrypi en de slimme meter

Edit de /etc/inittab en schakel de getty op de ttyAMA0 even uit. (dit is de poort die er voor zorgt dat je er serieel ook op in kunt loggen).

pi@raspberrypi:/etc# sudo -i
root@raspberrypi:/etc# vi /etc/inittab
...
#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100

(dit blijkt achteraf niet nodig omdat de seriele poort op de raspberry niet om kan gaan met het geinverteerde signaal)

Oh, nog even de rechten goedzetten voor de seriele poort:
root@raspberrypi:~# ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---T 1 root dialout 204, 64 Jan  1  1970 /dev/ttyAMA0
root@raspberrypi:~# usermod -a -G dialout gej
root@raspberrypi:~#

Even rechten geven op sudo:

root@raspberrypi:~# vi /etc/sudoers

#includedir /etc/sudoers.d
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
gej ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Enable IPV6

root@raspberrypi:~# vi /etc/modules

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.

snd-bcm2835
ipv6

Of in de huidige sessie:

root@raspberrypi:~# modprobe ipv6


Even cu en minicom installeren:

pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install cu minicom
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  lrzsz
The following NEW packages will be installed:
  cu lrzsz minicom
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 562 kB of archives.
After this operation, 1,436 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main lrzsz armhf 0.12.21-5 [106 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main minicom armhf 2.6.1-1 [314 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main cu armhf 1.07-20 [142 kB]
Fetched 562 kB in 0s (699 kB/s)
Selecting previously unselected package lrzsz.
(Reading database ... 57783 files and directories currently installed.)
Unpacking lrzsz (from .../lrzsz_0.12.21-5_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package minicom.
Unpacking minicom (from .../minicom_2.6.1-1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package cu.
Unpacking cu (from .../archives/cu_1.07-20_armhf.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for menu ...
Setting up lrzsz (0.12.21-5) ...
Setting up minicom (2.6.1-1) ...
Setting up cu (1.07-20) ...
Processing triggers for menu ...
pi@raspberrypi ~ $

Helaas werkt de onboard seriele kaart niet, maar de USB variant wel:

gej@raspberrypi ~ $ cu -l /dev/ttyUSB0 -s 9600 --parity=none
Connected.
/KMP5 KA6U001660297912

0-0:96.1.1(204B413655303031363630323937393132)
1-0:1.8.1(00024.000*kWh)
1-0:1.8.2(00005.000*kWh)
1-0:2.8.1(00026.000*kWh)
1-0:2.8.2(00001.000*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0000.03*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(999*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431303034303232323131)
0-1:24.3.0(121030140000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(00024.123)
0-1:24.4.0(1)
!

~. voor exit

Python installeren voor het uitlezen van de seriele poort

dat werkte niet, dus nu pyserial:

gej@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install python-setuptools
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
python-setuptools is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.

gej@raspberrypi ~ $ sudo easy_install pyserial
Searching for pyserial
Best match: pyserial 2.5
Adding pyserial 2.5 to easy-install.pth file

Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Processing dependencies for pyserial
Finished processing dependencies for pyserial
gej@raspberrypi ~ $

/KMP5 KA6U001660297912

0-0:96.1.1(204B413655303031363630323937393132)
1-0:1.8.1(00038.000*kWh)
1-0:1.8.2(00020.000*kWh)
1-0:2.8.1(00026.000*kWh)
1-0:2.8.2(00017.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(0000.45*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(999*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431303034303232323131)
0-1:24.3.0(121102210000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(00038.161)
0-1:24.4.0(1)
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Apache installeren

gej@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 1,348 kB of archives.
After this operation, 4,990 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
...
Setting up apache2-mpm-worker (2.2.22-11) ...
[....] Starting web server: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName. ok
Setting up apache2 (2.2.22-11) ...
Setting up ssl-cert (1.0.32) ...
gej@raspberrypi ~ $

Als je scriptjes wil uitvoeren vanuit een browser sessie, heb ik deze pagina gevonden

http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-php-commandline/index.html
commands in php scripts

php installeren

gej@raspberrypi /var/www $ sudo apt-get install php5
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5 libonig2 libqdbm14 php5-cli php5-common
Suggested packages:
  php-pear
The following packages will be REMOVED:
  apache2-mpm-worker
The following NEW packages will be installed:
  apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5 libonig2 libqdbm14 php5 php5-cli php5-common
0 upgraded, 7 newly installed, 1 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 5,707 kB of archives.
After this operation, 16.3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
...
Creating config file /etc/php5/apache2/php.ini with new version
[....] Restarting web server: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
 ... waiting apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName . ok
Setting up php5 (5.4.4-7) ...
Setting up php5-cli (5.4.4-7) ...
Creating config file /etc/php5/cli/php.ini with new version
update-alternatives: using /usr/bin/php5 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode
gej@raspberrypi /var/www $

gej@raspberrypi /var/www $ sudo service apache2 restart
[....] Restarting web server: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
 ... waiting apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
. ok
gej@raspberrypi /var/www $

effe www-data toevoegen aan de groep dialout (rechten op de compoort)

en dan maar verder op de speciale pagina hiervoor. (was toch wel wat veel info)
http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/index.htmlen na een beetje gefriemel met het een (rrdtool) en ander ziet het er als volgt uit:

stroomverbruik dagelijks

Of op de Omnik portal:

Omnik portal - chart

Links

Zonnepanelen reinigen, ja of nee?      http://www.zonstraal.net/reinigen%20zonnepanelen.htm

back